Bendros žinios apie įstaigą

Įstaigos pavadinimas: Panevėžio lopšelis–darželis „Rugelis“ (toliau lopšelis-darželis).

Įstaiga įsteigta – 1978 m. kovo 9 d.

Adresas: Parko g. 49, Panevėžys, LT-37303.

El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Interneto svetainės adresas: www.darzelisrugelis.lt

Telefono numeriai:

administracijos: 8 45~441692.

Darbo laikas: 7.30–18.15.

Lopšelio-darželio priklausomybė savivaldybės įstaiga.

Lopšelio-darželio savininkė – Panevėžio miesto savivaldybė.

Lopšelio-darželio grupė – neformaliojo vaikų švietimo ikimokyklinio ugdymo mokykla.

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis, rūšys – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10, kita paskirtis –priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190416152.

Ugdymo(si) forma: grupinė ir pavienė.

Ugdymo(si) kalba: lietuvių.

Ugdymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, individualus.

Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.