Struktūra ir kontaktai

Direktorius – organizuoja visą lopšelio-darželio veiklą;

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už ugdomąją veiklą;

Pedagoginis personalas – pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui, atsako už vaikų ugdymą;

Vyr. buhalteris tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą finansinę veiklą;

Apskaitininkas – pavaldus buhalteriui, veda atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis (atlyginimas už vaikų išlaikymą) įstaigoje su buhalterine programa;

Vaikų maitinimo ir higienos specialistas tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už savalaikį valgiaraščių sudarymą, vykdo ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką, suteikia pirmąją pagalbą, šviečia įstaigos bendruomenę sveikos mitybos klausimais. Jam pavaldus virtuvės personalas.

Sekretorius tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už dokumentų tvarkymą bei jų apskaitą;

Ūkvedys – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą ūkinę veiklą;

Nepedagoginis personalas tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui, kuris vykdo jiems priskirtas funkcijas.

Panevėžio lopšelis-darželis „Rugelis“

Įstaigos kodas 190416152

Adresas: Parko g. 49, LT 37303 Panevėžys

El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Interneto svetainės adresas: www.darzelisrugelis.lt

Telefonai: 

             administracijos  (8 45) 441692.

Ugdymas organizuojamas Valdorfo pedagogikos, R. Šteinerio metodikos pagrindais.

Darželio darbo laikas: 7.30–18.15

 

Informacija atnaujinta 2016-03-30